Archive for the ‘Usługi księgowe’ Category

IRR

IRR

Wysokość stóp procentowych to coś niezwykle ważnego dla gospodarki, gdyż generuje wysokość rat kredytów, a tym samym wzrastające koszty zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorców. W biznesie najistotniejsza jest możliwość osiągnięcia pożądanego zysku, który ustala się na początku i szacuje jego wartość. Czy zysk zostanie osiągnięty zależne jest od tego, ile wydatków musiało ponieść przedsiębiorstwo oraz ile udało mu się sprzedać. Ponieważ bilans na początku drogi musi wyjść na zero aby potem móc “odbić się” wyżej, rozpoczyna się od ustalenia wartości zaktualizowanej netto. Po pierwszym roku działalności trzeba zrewidować swoje założenia, do czego służy wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Im wyższa wartość IRR w stosunku do stopy granicznej, tym większa opłacalność inwestycji i osiągnięty zysk. W odwrotnej sytuacji inwestycja okazuje się nierentowna i należy zmienić sposób postępowania, plany inwestycyjne aby brnięcie w nierentowną inwestycję nie spowodowało utrzymywania się ujemnego bilansu, który mógłby spowodować nawet likwidację spółki czy bankructwo firmy. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR na odpowiednim poziomie przez kilka lat sprawia, że przedsiębiorstwo utrzymuje się na tym samym poziomie rentowności.

forex forum

forex forum

Inwestowanie na rynku walutowym forex jest niezwykle popularne. Jednak by zostać wytrawnym graczem i osiągać zyski, należy posiąść odpowiednią wiedzę, którą dają m. in. szkolenia forex, organizowane przez brokerów walutowych. Innym sposobem na zdobycie szerszych informacji o trendach i tendencjach na rynku jest forex forum, które skupia wszystkie osoby, które inwestowanie środków w rynek walutowy traktują poważnie, czasem jako dodatkowy zastrzyk środków finansowych a innym razem jako zawód. Forum Forex Polska umożliwia ujawnianie inwestorom własnych strategii, które pozwalają im na sprzedaż czy też kupno walut we właściwym momencie, kiedy koniunktura im sprzyja. Wyczucie tego momentu jest jednak niezwykle trudne, zważywszy na to że ceny sprzedaży i kupna par walut mogą dynamicznie zmieniać się w ciągu jednego dnia. Na zyski i straty wpływ mają czynniki ekonomiczne w danych państwach. Mogą to być bezrobocie, czy uchwalenie określonych ustaw, rzutujących na określone sektory rynku, czy inne decyzje polityczne. Na rynku forex można inwestować także w ropę, gaz, złoto, a nawet kakao, czy kawę. Na decyzje o sprzedaży lub kupnie akcji wpływają wykresy wzrostu i spadku cen, publikowane przez brokerów walutowych.